Wat doet de huurdersorganisatie?
Stichting Bewonersbelangen Aarwoude is een onafhankelijke stichting die de corporatie gevraagd en ongevraagd adviseert over zaken zoals de huurverhoging, woningtoewijzing, het onderhouden renovatiebeleid en veel andere onderwerpen.
Stichting Bewonersbelangen Aarwoude is een volwaardige gesprekspartner bij het maken van prestatieafspraken met de gemeenten.
Huurdersorganisaties komen op voor de belangen van alle huurders (en woningzoekenden) van de corporatie. Zij houden zich dus niet bezig met problemen van individuele huurders.

Stichting Bewoners Belangen Aarwoude

voor én door huurders

Stichting Bewonersbelangen Aarwoude bestaat uit leden (mede-huurders), die zich op vrijwillige basis inzetten voor de belangen van de huurders van Woondiensten Aarwoude.

Regelmatig overlegt zij met Woondiensten Aarwoude over het door haar gevoerde beleid, en is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarin onder andere adviesrecht voor Stichting Bewonersbelangen is opgenomen.

Heeft u echter een oplossing c.q. goed idee voor een probleem binnen de huurders problematiek?... Meldt u dan NU aan.. en DEEL uw oplossing met ons én de verhuurder.
Het gezegde is: 'de beste stuurlui staan aan wal', als SBBA hebben wij ze graag aan boord!


Graag vragen wij u als huurder van de Woondiensten Aarwoude en bezoeker van onze website, ook uw medewerking door uw mening te geven op een wisselende én middels op onze website gepubliceerde stelling/vraag. Uw mening telt en is noodzakelijk om de huurdersbelangen goed te kunnen vertegenwoordigen!

 

Laatste Nieuws

introdustion.jpg

Onze doelstelling..

Het behartigen van de de belangen van alle huurders...

Hiervoor gebruiken/benodigen wij de collectieve input van de huurders. Door het regelmatige overleg met de woondiensten Aarwoude nemen wij kennis van, en gaan in overleg met over het (voorgenomen) beleid van de verhuurder. Hierbij geven wij dus gevraagd én ongevraagd advies ten aanzien van de onderwerpen m.b.t. het beleid en beheer die voor de huurders van belang zijn.

Voor individuele problemen / vragen benadert u de WOONDIENSTEN AARWOUDE of de KLACHTENCOMMISIE c.q. HUURCOMMISIE.

Wij zetten ons o.a. in voor de onderstaande speerpunten:

Inspraak

Het bevorderen van inspraak van de huurders bij de uitvoering van het beleid van Woondienst Aarwoude, dit op constructieve wijze.

Betrokkenheid

Het vergroten van de betrokkenheid van huurders, door deze een plaats te bieden, deze betrokkenheid in collectief verband te tonen.

Kennis

Het vergroten van kennis met betrekking tot rechten en plichten huurders en verhuurder d.m.v. het volgen van diverse cursussen.

Informatie

Op verzoek informatie verstrekken aan huurders en/of het doorverwijzen naar juiste instanties.
inspraak.png

Als LID van de Stichting Bewoners Belangen Aarwoude..

de Nieuwsbrief:

Als huurder van de Woondiensten Aarwoude, kunt u op de hoogte blijven van de zaken, ontwikkelingen waar de Stichting Bewoners Belangen Aarwoude zich mee bezig houdt. Én...

Het kan dus zomaar zijn dat er een onderwerp/vraagstuk voorbijkomt waarbij uw interesse wordt gewekt en u, uw ervaring wilt gaan inzetten om ons te ondersteunen.

Deze inzet kan bestaan uit het vermelden van uw eigen ervaring, om hiermee de grootte van een probleem voor ons als SBBA inzichtelijk te maken. MAAR nog beter ontvangen wij van u graag een reactie met een weg naar de (collectieve) oplossing, welke wellicht vanuit uw inzicht c.q. (werk) ervaring ontspruit. 

 

MELD U AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Afmeldingen voor de nieuwsbrief worden automatisch verwerkt middels een afmeldings link in de verstuurde nieuwsbrief.
nieuwsbrief1.jpg

Vragen...

Wat te doen bij :

icon Klachten over: Onderhoudsgebreken, Huurprijs en Servicekosten..

Voor klachten over onderhoudsgebreken, huurprijs en servicekosten kunt u zich wenden tot de Huurcommissie. De huurcommissie is een onafhankelijke organisatie, die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder. De Huurcommissie is telefonisch te bereiken op 0800-4887243.

Adresgegevens:

Huurcommissie, Postbus 16495, 2500 BL  Den Haag

www.huurcommissie.nl

Ga echter altijd eerst in gesprek met uw verhuurder voordat u de betreffende commisies inschakeld..

icon Klachten over de HUURVERHOGING..

Bent u het niet eens met uw huurverhoging? Volg dan de bezwaarprocedure, zoals in uw huurverhogingsbrief vermeld.
U kunt geen klacht bij de klachtencommissie c.q. SBBA indienen over uw huurverhoging.

Het klachtenformulier downloaden

icon WOONOVERLAST..

Ga, zo spoedig mogelijk, een vriendelijk gesprek aan met de veroorzaker, en probeer samen tot een oplossing te komen. Vaak is een veroorzaker zich er niet van bewust dat er overlast veroorzaakt wordt.

En wacht dus niet tot het moment dat uzelf niet meer in staat bent tot een redelijk gesprek.

Tips voor als u overlast heeft van uw buren.
Kijk op:  http://www.platformwoonoverlast.nl/

icon KLACHTEN OVER WOONRUIMTEVERDELING..

Bent u een woningzoekende en heeft u een klacht over de verdeling of toewijzing van woonruimte in onze regio? Dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van Holland Rijnland.

Adresgegevens:

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 558, 2300 AN  Leiden

E-Mail : tvsanten@hollandrijnland.net

Telefoon: 071-5239068

www.hollandrijnland.net

Stichting bewoners belangen aarwoude

verzend een bericht ..

Er is geen standaard Captcha geselecteerd in je Globale Configuratie (of niet correct geconfigureerd). Captcha kan niet getoond worden.
Loading, please wait..

Let Op:

INDIVIDUELE (persoonlijke..) Klachten en/of PROBLEMEN kunnen wij als SBBA NIET voor u oplossen.

U dient hiervoor de Woondiensten Aarwoude of de Klachten- c.q. Huurcommisie te benaderen. 

Stichting Bewoners Belangen Aarwoude
behartigt de collectieve (gezamenlijke) belangen van alle huurders.

Indien u 'vastloopt' binnen de te volgen stappen kunt u de SBBA benaderen voor eventuele nadere informatie.


Naar boven
Naar beneden

SBBA

Stichting Bewoners Belangen Aarwoude is een stichting van en door huurders van de Woondiensten Aarwoude. Ons doel is het behartigen van het collectief belang voor alle huurders, in de breedste zin van het woord.