Stichting Bewoners Belangen Aarwoude

Historie

In het kader van het betrekken van bewoners van de huurwoningen bij het beleid en beheer van de woningstichting zijn bewonerscommissies ingesteld. Dit gebeurde door in 1995 een oproep te plaatsen in het Witte Weekblad. Daar hebben twaalf huurders uit de verschillende kernen van de toenmalige gemeente Jacobswoude zich bereid verklaard in de bewonerscommissies zitting te nemen. In maart van dat jaar werd de kennismakingsbijeenkomst gehouden en zijn daarna de werkzaamheden begonnen.
Officieel kwam per 1 januari 1999 het woningenbestand van Gemeente Ter Aar bij de woondiensten Jacobswoude en werden de bewonerscommissies samengevoegd.

In het jaar 2000 besloot het ministerie dat de bewonerscommissies een vereniging of stichting moesten worden.

Er is toen besloten om er een stichting van te maken met de naam:

Stichting Bewoners Belangen Aarwoude (SBBA)

 

sbba3.png

Stichting Bewoners Belangen Aarwoude

Wie zijn wij..

Veronique Blommaart, geboren in 1967 in Wallonië. Sinds 1986 in Nederland woonachtig en sinds 1993 in Woubrugge. Vanaf juni 2020 in een huurwoning van Woondiensten Aaarwoude. In Januari  2021 lid geworden van de Stichting Bewonersbelangen Aarwoude en toegetreden tot het bestuur in de functie van Voorzitter. Mijn focus zal onder andere liggen in monitoren dat het verdrag voor de rechten van personen met een handicap ook binnen het huurbeleid een plaats krijgt. 

Michel Brand, geboren in 1967 en getogen in Leimuiden en woon sinds 1995 in een huurwoning van Woondiensten Aarwoude en vanaf 2000 in Rijnsaterwoude. In januari 2021 lid geworden van de Stichting Bewonersbelangen Aarwoude en toegetreden tot het Bestuur in de functie van penningmeester en ai secretaris met als nevenfunctie websitebeheerder. Mijn achtergrond is Teamleider en Veiligheidskundige.

Jose Wilderink, ik huur sinds 2006 een woning van de woondiensten Aarwoude in Woubrugge. Ik ben lid geworden van de SBBA omdat Ik wil graag weten op welke gronden besluiten genomen worden over bouwen van woningen, renovaties verduurzaming en hoe beslissingen tot stand komen. Op deze manier kan ik opkomen voor de belangen van huurders en mee denken over komende ontwikkelingen. In januari 2021 lid geworden van de Stichting Bewonersbelangen Aarwoude en toegetreden tot het Bestuur in de functie van algemeen bestuurslid.

Joke Touw, geboren in 1962 te Amsterdam. Ik woon sinds 1987 in Leimuiden en ben getrouwd met een Leimuidenaar, heb een dochter en een zoon die inmiddels ook al een gezinnetje hebben, dus hoeven we alleen nog maar te zorgen voor onze cocker en de vissen.

Ben bij SBBA om samen met bewoners onze stem en mening te laten horen. In januari 2021 lid geworden van de Stichting Bewonersbelangen Aarwoude en toegetreden tot het Bestuur in de functie van algemeen bestuurslid. 

Fons Valentijn, na de oproep van de SBBA heb ik me aangemeld omdat ik mij wil in zetten voor het belang van de huurders.
Mijn voorkeur ligt bij de technische zaken en dan vooral de zaken met betrekking tot energie transitie en duurzaam wonen hebben mijn interesse. In januari 2021 lid geworden van de Stichting Bewonersbelangen Aarwoude en deelnemend in de commissie klachten, werkgroepen techniek en projecten.

Moche Chamla, geboren in 1956 en opgegroeid in Frankrijk, kwam ik 40 jaar geleden naar Ter Aar. Sinds 1982 woon ik, samen met mijn vrouw (een 3 kinderen die inmiddels op zichzelf wonen met hun eigen gezin), in een huurwoning van woondiensten Aarwoude. Ik ben 22 jaar een trots lid van de vrijwillige Brandweer Ter Aar geweest. Ik heb in de sportdag commissie van de scholen van Ter Aar gezeten en ook in het Schoolbestuur. Ik heb dus regelmatig een taak vervuld binnen de gemeenschap.

In januari 2021 lid geworden van de Stichting Bewonersbelangen Aarwoude en deelnemend in de commissie klachten, werkgroepen / techniek en projecten. Mijn achtergrond is Supply Chain en Project Management. 
In januari 2021 lid geworden van de Stichting Bewonersbelangen Aarwoude en deelnemend in de commissie klachten, werkgroepen techniek en projecten.

Danique Kouwenberg, geboren in 1995 en woon al sinds mijn geboorte in Leimuiden. Sinds maart 2021 woon ik in een huurwoning van Woondiensten Aarwoude en ben ik blij met mijn eigen plek in het dorp. Ik heb psychologie gestudeerd en werk als recruiter (werving & selectie) en als lid van de Stichting Bewonersbelangen Aarwoude denk ik graag mee met alle thema's en wil ik de stem van de jeugd vertegenwoordigen. In januari 2022 lid geworden van de Stichting Bewonersbelangen Aarwoude en toegetreden tot het Bestuur in de functie van algemeen bestuurslid.

Wij zijn leden die hun ideeën, ervaringen, deskundigheid of vaardigheden etc. willen inzetten om de collectieve belangen van de huurders zo goed mogelijk te behartigen zodat huren NU én IN DE TOEKOMST voor iedereen bereikbaar blijft.

Voor verdere inlichtingen: info@sbbaarwoude.nl

SBBA

Stichting Bewoners Belangen Aarwoude is een stichting van en door huurders van de Woondiensten Aarwoude. Ons doel is het behartigen van het collectief belang voor alle huurders, in de breedste zin van het woord.