Nieuws

Woondiensten Aarwoude verlaagt huren

Gebruikerswaardering: 3 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter inactiefSter inactief
 

Gemiddelde huurverhoging Aarwoude lager dan inflatie

Woondiensten Aarwoude verlaagt huren
Huurders met een inkomen onder de € 40.349 krijgen in 2017 in principe geen huurverhoging van Woondiensten Aarwoude. Huurders die scheef wonen krijgen wederom inkomensafhankelijke huurverhoging. Betaalbaarheid is één van de speerpunten uit het ondernemingsplan van Woondiensten Aarwoude. De huurdersorganisatie heeft dat aangegrepen om eind 2016 al proactief een voorstel voor de huurverhoging 2017 aan de corporatie te sturen.

Woondiensten Aarwoude heeft het voorstel van de huurdersorganisatie als uitgangspunt genomen, waarbij huurders met een laag inkomen in principe geen huurverhoging krijgen. Huurders die nu een hele lage huurprijs betalen krijgen wel een bescheiden huurverhoging. Huurders die een hogere sociale huurprijs betalen maar in een passende woning wonen, krijgen in principe van Aarwoude een huurverlaging van maximaal 2,5%.

Huurders met een inkomen boven de € 40.349, ook wel scheefwoners genoemd, krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging. De opbrengsten van die huurverhoging worden onder andere gebruikt om te investeren in nieuwe sociale huurwoningen en om bestaande huurwoningen te verduurzamen.

De totale huurverhoging komt dit jaar bij Woondiensten Aarwoude met 0,27% iets lager uit dan de inflatie (0,3%). Woondiensten Aarwoude stuurt deze week brieven aan al haar huurders waar in staat wat hun nieuwe huurprijs wordt.

SBBA

Stichting Bewoners Belangen Aarwoude is een stichting van en door huurders van de Woondiensten Aarwoude. Ons doel is het behartigen van het collectief belang voor alle huurders, in de breedste zin van het woord.