Nieuws

Huurders en corporaties Kaag en Braassem vragen aandacht...

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Oproep aan gemeenteraad tot snelle bouw van extra sociale huurwoningen.

De huurdersorganisaties uit Kaag en Braassem hebben samen met hun woningcorporaties MeerWonen en Woondiensten Aarwoude een open brief gestuurd aan de gemeenteraad. In de brief roepen zij de gemeenteraad van Kaag en Braassem op om de bouw van extra sociale huurwoningen snel mogelijk te maken.

De woningzoekenden in deze gemeente zitten in het nauw. De wachttijd voor een sociale huurwoning was met vijf jaar al lang en neemt op dit moment snel toe. De gemeentelijke taakstelling voor huisvesting van statushouders is fors gestegen, wat betekent dat een groot deel van de vrijkomende sociale huurwoningen moet worden toegewezen aan statushouders. Het gevolg is dat veel minder van deze woningen beschikbaar komen voor de reguliere woningzoekenden, terwijl 600 mensen uit Kaag en Braassem actief op zoek zijn naar een sociale huurwoning.

Nieuwbouw noodzakelijk

De gemeenteraad bespreekt op 25 april de plannen van het college om op vier locaties in de gemeente circa 110 extra sociale huurwoningen te bouwen. Dit aantal is broodnodig om het oplopen van de wachttijden voor een sociale huurwoning op zijn minst af te remmen. De extra woningen zullen als eerste worden aangeboden aan doorstromers uit de eigen gemeente. In de woningen die zij achterlaten kunnen dan gespreid over de hele gemeente ook statushouders worden gehuisvest.

De corporaties en hun huurdersorganisaties roepen de gemeenteraad op vaart te maken met de uitvoering van deze plannen én alle relevante maatregelen te nemen die op korte termijn tot resultaten kunnen leiden. Zo kan de gemeentelijke taakstelling gespreid worden gerealiseerd, maar worden de 600 actief woningzoekenden uit Kaag en Braassem ook niet vergeten.

SBBA

Stichting Bewoners Belangen Aarwoude is een stichting van en door huurders van de Woondiensten Aarwoude. Ons doel is het behartigen van het collectief belang voor alle huurders, in de breedste zin van het woord.