Nieuws

Woondiensten Aarwoude matigt huurverhogingen

Gebruikerswaardering: 3 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter inactiefSter inactief
 

Deel van huurders krijgt helemaal geen huurverhoging

De jaarlijkse huurverhoging ziet er bij Woondiensten Aarwoude dit jaar heel anders uit dan voorgaande jaren. Dat merken met name de huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huurprijs. Die krijgen per 1 juli namelijk helemaal geen huurverhoging. Huurders die de laatste jaren zijn gaan huren bij Woondiensten Aarwoude betalen meestal veel hogere huren dan mensen die al veel langer huren. Mensen die een relatief hoge huur betalen en een laag inkomen hebben worden bij de komende huurverhoging ontzien. Afhankelijk van hoeveel huur zij betalen krijgen zij helemaal geen huurverhoging, of alleen inflatiecorrectie (1%). Mensen met een inkomen beneden de € 34.229 krijgen nooit meer dan 2,5% huurverhoging.

Scheefwoners krijgen meer huurverhoging

Bij huurders die op basis van hun inkomen niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning (zogenaamde scheefwoners) worden de huren meer verhoogd. Zij krijgen een huurverhoging van 3% of 5%, afhankelijk van hun inkomen. Deze extra huuropbrengsten zijn nodig om de verhuurdersheffing te betalen die moet worden afgedragen aan het Rijk. Dat de lagere inkomens nu kunnen worden ontzien komt doordat Woondiensten Aarwoude de bedrijfslasten vanaf 2015 nog verder heeft weten te verlagen. Die besparingen worden nu teruggegeven aan de huurders.

Huurdersorganisatie positief

Woondiensten Aarwoude had al aangekondigd om extra aandacht te gaan besteden aan de betaalbaarheid en ook de huurdersorganisatie van Woondiensten Aarwoude heeft zich hier sterk voor gemaakt. De afgelopen periode zijn intensieve gesprekken gevoerd met de Stichting Bewonersbelangen Aarwoude. Zij zijn positief over deze matiging van de huurverhoging. Het zorgt ervoor dat juist de meest kwetsbare groep huurders wordt ontzien.

SBBA

Stichting Bewoners Belangen Aarwoude is een stichting van en door huurders van de Woondiensten Aarwoude. Ons doel is het behartigen van het collectief belang voor alle huurders, in de breedste zin van het woord.